جمع آوری داربست های نمای برج T2 غربی :

جمع آوری داربست های نمای برج T2 غربی .

همچنین بخونید  افزایش فعالیت های اجرایی در بلوک T2 در پی تامین نقدینگی از طریق تحویل واحدهای اداری :

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.